روز اول کسی سراغشان نیامده بوده. شب بعد علی پرسیده «از اینجا نمی شه ماه رو دید؟»

محمود گفت فکر کردم عجب کسی را آورده اند! از همان لحظه اسمش را می گذاردد«نارنجی».

می خندد و می گوید تا حالا به ماه فکر نکرده. علی سرش را تکان می دهد «عاشق نیستی...»

 

 

انگار گفته بودی لیلی - سپیده شاملو

 

 

منبع اصلی مطلب : داو آخر
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : نارنجی + ماه = عاشقی