یاگو: اه، حالتان دیگر خوب به جا آمده است. چه شد که مستی از سرتان پرید؟

 

کاسیو: اهریمن می خوارگی جای خود را از لطف به اهریمن خشم داد.

آری، عیبی عیب دیگر را به من می نمایاند تا یکسر از خود بیزارم کند.

 

 

اتللو - ویلیام شکسپیر

 

 

منبع اصلی مطلب : داو آخر
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : کاسیو :)